Commentary

2008 Judith Mason: ( South African artist)
OPENING SPEECH at the retrospective exhibition, Sasol Art Museum,
Stellenbosch University, South Africa, 23 January.


2008 Amanda Botha (Author and art critic) in Die Burger, Maandag 23 Junie AKTIVIS VIR VERSOENING


2008 Amanda Botha (Author and art critic) in Die Burger, Maandag 11 Februarie
VETERANE NEEM BESTEK OP


2007/8 SYNOPSIS IN THE CATALOGUE of a travelling retrospective exhibition which took place at the Gallery, North West University, Potchefstroom, 7-30 Nov 2007 and the Sasol Art Museum, Stellenbosch University, South Africa 16 Jan to 23 Feb 2008.


Prof. Andreas van Wyk: ( Rektor emeritus, Universiteit Stellenbosch ) VOORWOORD IN DIE KATALOGUS van ‘n reisende oorsigten- toonstelling wat plaasgevind het in die Galery van Noord Wes Universiteit, Potchefstroom, 7-30 Nov 2007 en die Sasol Kunsmuseum van die Universiteit Stellenbosch, Suid-Afrika 16 Jan- 23 Feb 2008.


2007/8 Dr. Lydia de Waal: (Direkteur, Universiteitsmuseum, Universiteit Stellenbosch) DIE DRUKGRAFIESE VIRTUOOS en SLOTOPMERKING in die katalogus van die twee oorsigtentoonstellings wat plaasgevind het in die Galery, Noord Wes Universiteit, Potchefstroom, 7-30 Nov 2007 en in die Sasol Kuns- Museum, Universiteit Stellenbosch, Suid-Afrika 16 Jan tot 23 Feb 2008.


1995 Benita Munitz in The Cape Times 18 March
BALLOT’S LANDSCAPES ‘CONVINCING’.


1988 Daniël Hugo : ( Afrikaanse digter en letterkundige )
OPENINGSREDE, 23 Maart in die Johannes Stegman Galery, Universiteit
Vrystaat, Bloemfontein, Suid-Afrika.