Posts Tagged ‘Lydia de Waal’


2007/8 Dr. Lydia de Waal: (Direkteur, Universiteitsmuseum, Universiteit Stellenbosch) DIE DRUKGRAFIESE VIRTUOOS en SLOTOPMERKING in die katalogus van die twee oorsigtentoonstellings wat plaasgevind het in die Galery, Noord Wes Universiteit, Potchefstroom, 7-30 Nov 2007 en in die Sasol Kuns- Museum, Universiteit Stellenbosch, Suid-Afrika 16 Jan tot 23 Feb 2008.