new perspectives

no images were found

no images were found

times of change
2007/8 Dr Lydia de Waal: (Direkteur, Universiteitsmuseum, Universiteit Stellenbosch) in die katalogus van die twee oorsigtentoonstellings

wat plaasgevind het in die Galery, Noord Wes Universiteit, Potchefstroom, 7-30 Nov 2007 en in die Sasol Kunsmuseum, Universiteit Stellenbosch, 16 Jan-23 Feb 2008 More

no images were found

no images were found

test

no images were found

no images were found

Daniël Hugo : ( Afrikaanse digter en letterkundige )

OPENINGSREDE, 23 Maart  in die Johannes Stegman Galery, Universiteit Vrystaat, Bloemfontein, Suid-Afrika. More


no images were found